assets/Uploads/_resampled/fullwidth-2.jpg

Veneneva

Venenevan turvetuotantoalue

Kanteleen Voima aloitti Haapavedellä ja Kärsämäellä sijaitsevan Venenevan turvetuotantosuon kuntoonpanon vuonna 2011. Tuotanto päästiin aloittamaan 142 hehtaarin suuruisella suolla vuonna 2012.

Venenevan turvetuotannossa syntyvä jyrsinturve käytetään Haapaveden voimalaitoksen polttoaineena. Turvetta nostetaan alueelta 70 000 - 80 000 m3 vuodessa.

Tuotantoalueelta lähtevä vesi johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden kautta Makkaraojaan, josta se virtaa Veneojaan ja edelleen Pyhäjokeen. Vesienkäsittelyyn kuuluu virtaamansäätö, sarkaojien lietteenpidättimet, laskeutusaltaat ja pintavalutuskenttä. Lisätietoa turvetuotannon vesienpuhdistuksesta: Turvetuotannon vesienpuhdistusmenetelmät

Tuotantoa ja sen vaikutuksia ympäristöön tarkkaillaan käyttö- ja päästötarkkailuilla. Alueella suoritetaan tarkkailuvuosina myös vesienkäsittelyn tehon tarkkailua. Venenevan turvetuotantoalue kuuluu vaikutustarkkailujen osalta Pyhäjoen yhteistarkkailuun 2012.

Linkki Venenevan ympäristölupapäätökseen: Venenevan turvetuotantoalueen ympäristölupa