assets/Uploads/_resampled/fullwidth-Kopio-Tuotantoa.JPG

Osmalamminneva

Osmalamminnevan turvetuotantoalue

Turvetuotanto Sievissä sijaitsevalla 91 hehtaarin suuruisella Osmalamminnevalla alkoi vuonna 2010. Kanteleen Voiman omistukseen suo siirtyi vuonna 2012. Osmalamminnevalla tuotetaan vuosittain noin 50 000 m3 jyrsinturvetta, joka käytetään Haapaveden voimalaitoksen polttoaineena. Tuotantoalueen suora ja välillinen työllisyysvaikutus on yhteensä arviolta 18 henkilötyövuotta.

Tuotantoalueelta lähtevä vesi johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden ja laskuojan kautta Vääräjokeen. Vesienkäsittelyyn kuuluu virtaamansäätö, sarkaojien lietteenpidättimet, laskeutusaltaat ja pintavalutuskenttä. Lisätietoa turvetuotannon vesienpuhdistuksesta: Turvetuotannon vesienpuhdistusmenetelmät

Tuotantoa ja sen vaikutuksia ympäristöön tarkkaillaan käyttö- ja päästötarkkailuilla. Alueella suoritetaan myös pintavalutuskentän tehon tarkkailua.

Kalajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012

Linkki Osmalamminnevan ympäristölupapäätökseen: Osmalamminnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa