assets/Uploads/_resampled/fullwidth-IMG0036.JPG

Kuvia vesienkäsittelystä

 

Sarkaoja Päällysnevalla

Päällysnevan pumppaamo, jonka avulla tuotantoalueen vedet johdetaan laskeutusaltaalta pintavalutuskentälle

Eristysoja Venenevalla. Vasemmalla olevasta putkesta tulee pintavalutuskentällä puhdistunutta vettä.

Venenevan pintavalutuskentältä tulevaa vettä

Laskeutusallas Venenevalla

Kärsämäennevan pintavalutuskenttä

Lonkerinnevan pintavalutuskenttä

Ilkannevan pintavalutuskenttä

Liittosuon pintavalutuskenttä